25-29 เมษายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยพายับ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2560 ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำโดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง โดยได้รับการต้อนรับจากทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างเป็นกันเอง
 
Gallery
   
IMG_4236 copy.jpg
 
   
IMG_4235 copy.jpg
 
   
IMG_4234 copy.jpg
 
   
IMG_4233 copy.jpg
 
   
IMG_4232 copy.jpg
 
   
IMG_4231 copy.jpg
 
   
IMG_4230 copy.jpg
 
   
IMG_4229 copy.jpg
 
   
IMG_4228 copy.jpg
 
   
IMG_4227 copy.jpg
 
   
IMG_4226 copy.jpg
 
   
IMG_4225 copy.jpg
 
   
IMG_4224 copy.jpg
 
   
IMG_4223 copy.jpg
 
   
IMG_4222 copy.jpg
 
   
IMG_4221 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 119 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8]