2-5 พ.ค. 2560 องค์การนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการ (องค์การ สภา อาสาปันน้ำใจ ครั้งที่ 3) ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
เมื่อวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาองค์การนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดโครงการ "สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"(องค์การ สภา อาสาปันน้ำใจ ครั้งที่ 3) ณ โรงเรียนบ้านสลก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โดยสนับสนุนการจัดสร้างเรือนพยาบาล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ยาสามัญประจำบ้าน สื่อพัฒนาทักษะและปัญญา เป็นต้นทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทางอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 3,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, คณาจารย์และบุคลากร, สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน, ชมรมสะพานใหม่พัฒนา, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมา ณ ทีนี้
 
Gallery
   
IMG_5519 copy.jpg
 
   
IMG_5518 copy.jpg
 
   
IMG_5517 copy.jpg
 
   
IMG_5516 copy.jpg
 
   
IMG_5515 copy.jpg
 
   
IMG_5514 copy.jpg
 
   
IMG_5513 copy.jpg
 
   
IMG_5512 copy.jpg
 
   
IMG_5511 copy.jpg
 
   
IMG_5510 copy.jpg
 
   
IMG_5509 copy.jpg
 
   
IMG_5508 copy.jpg
 
   
IMG_5499 copy.jpg
 
   
IMG_5498 copy.jpg
 
   
IMG_5497 copy.jpg
 
   
IMG_5496 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 611 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]