4 ก.ค.60 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ประจำปี 2560
4 ก.ค.60 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ประจำปี 2560 ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
Gallery
   
IMG_8861 copy.jpg
 
   
IMG_8860 copy.jpg
 
   
IMG_8859 copy.jpg
 
   
IMG_8858 copy.jpg
 
   
IMG_8857 copy.jpg
 
   
IMG_8856 copy.jpg
 
   
IMG_8855 copy.jpg
 
   
IMG_8854 copy.jpg
 
   
IMG_8853 copy.jpg
 
   
IMG_8852 copy.jpg
 
   
IMG_8851 copy.jpg
 
   
IMG_8850 copy.jpg
 
   
IMG_8848 copy.jpg
 
   
IMG_8847 copy.jpg
 
   
IMG_8846 copy.jpg
 
   
IMG_8844 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 47 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3]