ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร
31 ส.ค. 60 ผู้แทนองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติเยาวชนทำดีเพื่อแผ่นดิน 1 ใน 29 โครงการ 23 สถาบัน จาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโครงการ  ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 229/1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จิตอาสาสู่การพัฒนาประเทศชาติ" ด้วย
 
Gallery
   
IMG_9337 copy.jpg
 
   
IMG_9336 copy.jpg
 
   
IMG_9335 copy.jpg
 
   
IMG_9334 copy.jpg
 
   
IMG_9333 copy.jpg
 
   
IMG_9332 copy.jpg
 
   
IMG_9331 copy.jpg
 
   
IMG_9330 copy.jpg
 
   
IMG_9329 copy.jpg
 
   
IMG_9328 copy.jpg
 
   
IMG_9325 copy.jpg
 
   
IMG_9271 copy.jpg
 
   
IMG_9269 copy.jpg
 
   
IMG_9268 copy.jpg
 
   
IMG_9267 copy.jpg
 
   
IMG_9266 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 131 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]