6 กันยายน 2560 วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด รัฐบาลใหม่ 1 คอร์รัปชันเก่า? ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
6 กันยายน 2560 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ 1 คอร์รัปชันเก่า?” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า ? ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
Gallery
   
IMG_0457 copy.jpg
 
   
IMG_0456 copy.jpg
 
   
IMG_0455 copy.jpg
 
   
IMG_0454 copy.jpg
 
   
IMG_0453 copy.jpg
 
   
IMG_0452 copy.jpg
 
   
IMG_0450 copy.jpg
 
   
IMG_0449 copy.jpg
 
   
IMG_0448 copy.jpg
 
   
IMG_0447 copy.jpg
 
   
IMG_0444 copy.jpg
 
   
IMG_0443 copy.jpg
 
   
IMG_0442 copy.jpg
 
   
IMG_0441 copy.jpg
 
   
IMG_0439 copy.jpg
 
   
IMG_0438 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 37 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3]