7 กันยายน 2560 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
7 กันยายน 2560  กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  ซึ่งในการเลือกตั้งในครั้งนี้  ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 1 นางสาวจิรัชยา พิทักษ์ 
 
Gallery
   
IMG_0669 copy.jpg
 
   
IMG_0666 copy.jpg
 
   
IMG_0665 copy.jpg
 
   
IMG_0664 copy.jpg
 
   
IMG_0663 copy.jpg
 
   
IMG_0662 copy.jpg
 
   
IMG_0661 copy.jpg
 
   
IMG_0660 copy.jpg
 
   
IMG_0659 copy.jpg
 
   
IMG_0658 copy.jpg
 
   
IMG_0657 copy.jpg
 
   
IMG_0656 copy.jpg
 
   
IMG_0655 copy.jpg
 
   
IMG_0654 copy.jpg
 
   
IMG_0653 copy.jpg
 
   
IMG_0652 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 184 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]