14 กันยายน 2560 การประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
14 กันยายน 2560 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดอบรมการประชุมชี้แจงการเขียนสัญญากู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และได้ให้พบปะนักศึกษาผู้กู้รายใหม่ รายเก่า พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในครั้งนี้ การอบรมยังมีทีมบุคลากรกองทุนฯ บรรยายขึ้นขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนสัญญา และเปิดให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยได้ซักถามตามลำดับ 
 
Gallery
   
IMG_1120 copy.jpg
 
   
IMG_1119 copy.jpg
 
   
IMG_1118 copy.jpg
 
   
IMG_1117 copy.jpg
 
   
IMG_1116 copy.jpg
 
   
IMG_1115 copy.jpg
 
   
IMG_1114 copy.jpg
 
   
IMG_1113 copy.jpg
 
   
IMG_1112 copy.jpg
 
   
IMG_1111 copy.jpg
 
   
IMG_1110 copy.jpg
 
   
IMG_1109 copy.jpg
 
   
IMG_1108 copy.jpg
 
   
IMG_1107 copy.jpg
 
   
IMG_1106 copy.jpg
 
   
IMG_1105 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 52 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4]