ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
Login    
   
ปฏิทินกิจกรรม    
  เมษายน : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
บริการการศึกษา    
 ตรวจสอบผลการเรียน
สำรวจความเห็น    
ตราสัญลักษณ์    
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
facebook    
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.พบ.  
ใบสมัครประธานสภานักศึกษา กศ.พบ. ประจำปี 2560

ใบสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา กศ.พบ. ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000