ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  พฤษภาคม : 2017  

อา

พฤ

 123456
789 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
  บริการการศึกษา
 ตรวจสอบผลการเรียน
 
  สำรวจความเห็น
 
  ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
 
  facebook
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ และอบรมจริยธรรม ประจำปี 2560

กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2560 (ข้อมูลแก้ไข ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

กำหนดการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ประจำปี 2560 (ข้อมูลแก้ไข ณ วันที่ 27 เมษายน 2560)

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรมจริยธรรม ณ วัดชีป่าสิตาราม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

การแต่งกายของนักศึกษาใหม่

เรียน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เรื่องการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000