ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
Login    
   
ปฏิทินกิจกรรม    
  เมษายน : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
บริการการศึกษา    
 ตรวจสอบผลการเรียน
สำรวจความเห็น    
ตราสัญลักษณ์    
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
facebook    
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
ลงทะเบียน  
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก
 
ผู้ขอสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน
 
1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงแก่ ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ หากทีมงาน ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
3. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในเว็บไซต์ หากท่านละเมิด ทีมงาน มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ , มีสิทธิในการรับข่าวสารด้านการศึกษาต่างๆ, สิทธิในการใช้งานบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแบบออนไลน์ ฯลฯ
6. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น
7. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000