Login
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
ปฏิทินกิจกรรม
 
  สิงหาคม : 2017  

  อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

   12345
6789 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
บริการการศึกษา
 
 ตรวจสอบผลการเรียน
 
สำรวจความเห็น
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
 
facebook
 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
ลงทะเบียน
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก
 
ผู้ขอสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน
 
1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงแก่ ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ หากทีมงาน ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
3. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร
4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในเว็บไซต์ หากท่านละเมิด ทีมงาน มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
5. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ , มีสิทธิในการรับข่าวสารด้านการศึกษาต่างๆ, สิทธิในการใช้งานบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแบบออนไลน์ ฯลฯ
6. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น
7. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
   
 
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000