Login
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กันยายน : 2017  

  อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
บริการการศึกษา
 
 ตรวจสอบผลการเรียน
 
สำรวจความเห็น
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
 
facebook
 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักศึกษา)
 
รับเกียรติบัตรที่เข้ากิจกรรมโดดหอ 54 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
กำหนดการจัดแถวรับเสด็จ
ประกาศการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษา
เยาวชนไทย หัวใจสีขาว เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เอแม็ท" ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนให้เปล่า
 
 
 
 


 

SBOBET

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000