ค้นหา  
 
 
Login
user
pass
 
 
 
 
 
  ปฏิทินกิจกรรม
  กรกฎาคม : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
 
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
  ปฏิทินกิจกรรม 2560
 
  บริการการศึกษา
 ตรวจสอบผลการเรียน
 
  สำรวจความเห็น
 
  ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์กองพัฒนานักศึกษา
 ตราสัญลักษณ์สี
 
  facebook
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  องค์การบริหารนักศึกษาภาค ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พรนคร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (สำหรับนักศึกษา)
รับเกียรติบัตรที่เข้ากิจกรรมโดดหอ 54 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
กำหนดการจัดแถวรับเสด็จ
ประกาศการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษา
เยาวชนไทย หัวใจสีขาว เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เอแม็ท" ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
กิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนให้เปล่า
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000