Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31

ตารางการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบาสเกตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอล

ตารางการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31
กีฬาแบดมิน กีฬาเปตอง กีฬาเทเบิลเทนนิส (จับสลากการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม 28 มี.ค.63) 

ข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “PNRU GAMES”
และประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 
PNRU GAMES”