Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
บรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 ตรวจเยี่ยม ณ เขตบางเขน และเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Back
08 เมษายน 2561


ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2561 งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร บรรยากาศการตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง เขตดอนเมือง และวัดอยู่ดีดำรงธรรม (ออเงิน)  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร