Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติกับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (รุ่นที่ 2)
Back
07 กุมภาพันธ์ 2561


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 งานผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติกับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยท่านวิทยากร พันเอก ปิยะชาติ ประสานนาม ผช.ผอ.กสด.นรด. กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มาให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎหมาย การเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการของชายไทย และถาม-ตอบข้อสงสัยให้กับนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้